Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Warszawy i jego oddziały – wpisz się poniżej.


Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-272), ul. Rynek Starego Miasta 28-42. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej, ani do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Regulamin newslettera
* wymagane pole
*wymagane pole

Prosimy o zaznaczenie:

Email Marketing Powered by Mailchimp